داوید ویا و میثم ویا

خاطرات بچه های دهه هفتادی از اسطوره تاریخ فوتبال اسپانیا

 
انجمن هواداران داوید ویا

 

انجمن هوادارن فارسی زبان  داوید ویا

جهت ورود به انجمن  اینجارا کلیک کنید.