داوید ویا و میثم ویا

خاطرات بچه های دهه هفتادی از اسطوره تاریخ فوتبال اسپانیا

 
داوید ویا میخواهم 16 جولای بازگردم
نویسنده : میثم - ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
 

سلوم به برو وبچ داویدی اینم آخرین مصاحبه داوید ممنون از آجی ریحانه

Villa explained the reasons for his resignation from the Euro

 

ویا برای همه همتیمی هاش در یورو آرزوی موفقیت کرد.

" من تمام تابستان را تمرین خواهم کرد و میخواهم که برای شروع فصل با تیم باشم.ش
در
مورد تصمیمش برای نرفتن به یورو هم گفت:" من میدانم که انتخاب کننده ها تا
آخرین لحظه منتظر میماندند، اما من وضعیت خودم را میدانم، تصمیم درستی
گرفتم و هیچ شکایتی ندارم، برای همین تصمیم گرفتم بازی نکنم."
 
 
 
 
داوید ما منتظریم پسر زودی بررگرد که مجلس داویدی ها منتظرننیشخند