# داوید_ویا_2014

بازگشت امپراطور به تیم ملی اسپانیا

سلوم خوبین؟ خوشین؟خوش میگذره؟باحال هستین؟داغ هستین؟یا سردین؟   عالیجناب امپراطور داوید به تیم ملی  برگشتن تعظیم بفرمایید   چاکریم     اینم متن اصلی: ویسنته دل بوسکه، ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 17 بازدید